UP123
GP152
零售:
68000.00
销量:23
品牌: 布鲁诺
型号: GP152A1
颜色: 黑色/白色/红色
规格(mm): 1500×1020×1520
琴键: 乌木88键
面板: 西伯利亚鱼鳞松音板
机芯: 知名LUO实木总档机芯
琴弦: 德国ROSLAU琴弦专业防滑钢线
产品详情
CONTACT US
图文展示
 
 
 
 

面板:西伯利亚鱼鳞松音板